نماد سایت پرینتر سه بعدی ایران

اسکن سه بعدی و تولید نقشه قاب فیوز اتوماتیک

اسکن سه بعدی و تولید نقشه قاب فیوز اتوماتیک 3D Scanning Fuse Case

اسکن سه بعدی و تولید نقشه قاب فیوز اتوماتیک 3D Scanning Fuse Case

خدمات اسکن سه بعدی و تولید نقشه از قاب پلاستیکی فیوز اتوماتیک در شرکت مهراز همر آمود (i3dp.ir)

مرحله اول اسکن سه بعدی دقیق صنعتی انجام شد – فایل خروجی STL است.
مرحله دوم فایل STL سبک سازی و ویرایش شد.
مرحله سوم فایل ارگانیک سالید تهیه با پسوند STP استخراج شد.
مرحله چهارم در نرم افزار سالید ورکس و با کمک فایل سالید ارگانیک فایل اصلی طراحی و مهندسی معکوس شد.

لطفا براس سفارش خدمات و براورد هزینه خدمات ما در ساعات اداری و باشماره  09158957413  تماس حاصل فرمایید.

 3D Scanning and Reverse Engineering with CAD Production Services in i3dp.irخروج از نسخه موبایل