برچسب: پرینتر سه بعدی

دسامبر 4, 2017 yahya No comments exist

شرکت چاپگر لهستانی  Zortrax اعلام کرده است که سه نوع جدید فیلامنت برای پلتفرم چاپ Inventure 3D خود منتشر کرده است. چاپگر Inventure 3D  با محفظه مجهز به تکنولوژی  HEPA، قابلیت اکستروژن دوگانه و یک ایستگاه DSS طراحی شد اما تنها با دو نوع ماده اولیه Z-PETG  و  Z-PLAسازگاری داشت که توسط خود شرکت تولید…