برچسب: تبدیل سیتی اسکن به فایل سه بعدی

دسامبر 2, 2017 yahya No comments exist

به سختی می توان روزی را به یاد آورد که بدون پیشرفت در علم به وسیله تکنولوژی چاپ سه بعدی گذشته باشد. البته بیشتر این پیشرفت ها آن در زمینه پروتز و جایگزینی اندام مصنوعی با اندام آسیب دیده بدن می باشد ، آخرین پیشرفت در قسمت کوچکتر اما به همان اندازه مهم در بدن…